Narathiwat, Thailand
User :
Pass :


วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสล...2024-01-25... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 15 มกราคม 2567 - โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์...2024-01-15... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นี้ ทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...2024-01-08... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามยะห์ได...2023-12-28... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
คณะโครงการรวมน้ำใจต้านภัยหนาว? มอบเครื่องกันหนาว สิ่งขอ...2023-12-15... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ...2023-12-06... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก...2023-12-02... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลาม...2023-11-29... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอ...2023-11-21... อ่านต่อ ดูรูปภาพ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ให้การต้อนรับคณะโรงเรียน...2023-11-18... อ่านต่อ ดูรูปภาพ

หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5]
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com