เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
User :
Pass :
• เรียนรู้เรื่อง GPA ทางนี้
• ข้อมูลรัฐสภาไทย
• โรงพยาบาลออนไลน์
• มีชัยไทยแลนด์.คอม
• ข้อมูลทางวิชาการ
• อาจารย์.ดอท.คอม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน
• สำนักงานคุรุสภา
• สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
• สำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษา (สมศ)
• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต๑
• สมาคมร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม
• สำนักงานการเลือกตั้ง
• Olympic ประเทศไทย
• ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
• อุตุนิยมวิทยานราธิวาส
• จำนวนสถานศึกษาใน ๓ จชต.

--- ประกาศจาก---

วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 515 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มอบหมายให้นายลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการและคณะ จาก UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM (UIN SUSKA) RIAU ,INDONESIA ในโอกาสกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษา และลงนามบัทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป

วันที่ 16 กันยายน 2560 นายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ต้อนรับคณะจากโรงเรียน MRSM ULUL ALBAB, KOTA PUTRA, BESUT,TERENGGANU, MALAYSIA จากประเทศมาเลเซีย ทางคณะได้มาเยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้ทำการแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาและโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนั้นจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 515 โรงเร...
วันที่ 16 กันยายน 2560 นายมะยิ ยะยา ผู้อำนวยก...
วันที่ 11 กันยายน 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิ...
วันที่ 9 กันยายน 2560 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิส...
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอล ม...
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.60 เวลา 13.40 น.ณ ห้องประช...ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
วิดีโอ แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :