เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
Narathiwat, Thailand
User :
Pass :
วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์ ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความยินดี กิจกรรมพิธีมอบทุนซากาตจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ให้แก่นักเรียนในโครงการอูมาร์-รัตติยา สานรัก ร่วมกับบุคลากรและบุคลากรสนับสนุนของโรงเรียน ได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ที่มาเปิดพิธีโดยเป็นผู้บรรยายในความสำคัญของการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะของนักเรียนที่ด้อยโอกาส การมอบทุนซากาตในครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนที่สำคัญต่อการศึกษาและการเติบโตของนักเรียนที่มีความสามารถ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงส่วนแบ่งสังคมหรือฐานะเศรษฐกิจ

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดพิธีเปิดรับรายงานตัวสำหรับนักเรียนใหม่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร์เร็นซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ในวันที่ 1 เมษายน 2567 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้มีพิธีเปิดรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ที่มีความสำคัญมากในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการ โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ได้เปิดพิธี ผู้รับใบอนุญาตได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาและการเปิดรับรายงานตัวใหม่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ พิธีเปิดยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียนเก่าผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนใหม่รู้สึกอยู่ร่วมกับครอบครัวของโรงเรียนและร่วมงานกับผู้อื่นในสังคมของโรงเรียน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการดูแลบุตรหลานของท่านเรียน ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และขอแสดงความยินดีและขอให้นักเรียนใหม่ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในระหว่างปีการศึกษา 2567 นี้

วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอร...
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดพิธีเปิดรั...
ในช่วงวันที่ 25-28 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนอัตต...
ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห...
วันที่ 18 มีนาคม 2567 - ในวันจันทร์ที่ผ่านมาท...
วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมดาวูด...

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :