เอกลักษณ์ คือ โดดเด่นด้านภาษา คำอธิบาย โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษา, อัตลักษณ์ คือ ทักทายด้วยสลาม งดงามด้วยจรรยา คำอธิบาย ผู้เรียนมีกิริยาและมารยาทที่ดีงาม
Narathiwat, ThailandUser :
Pass :


ปฏิทินปฏิบัติงานสามัญและอิสลามศึกษาปีการศึกษา-ปี-65 ภาคเรียนที่1Click Hereประกาศจากฝ่ายทะเบียน

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ผลคะแนนดีเด่น 3.75 - 4.00 จำนวน 1,500 กว่าคน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกระดับโรงเรียนได้แก่ เด็กหญิงอัญญาณี เจนวิทยานันท์ ม.2/16,นางสาวหะซานะฮ์ สุมาลี ม.5/12 และ เด็กหญิงนูรซัลวาณา อาแว ม.1/14 (ตามลำดับ) ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการงานตลอดไป

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ต้อนรับคณะดูงานจาก Kolej Vokasional ตรังกานูและกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นประธานในการต้อนรับ และร่วมต้อนรับโดยคณะผู้บริหารคณะครู นักเรียน โดยทางคณะที่มาเยี่ยมได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เพื่อแลกข้อคิดเห็นและร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างประเทศต่อไป

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัตตั...
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัตตั...
วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัตตัรกีย...
วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิการยน 2565 โรงเรียนอัตตั...
วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนคูเวตพิ...
เนื่องในโอกาสวันชาติอินโดนีเซีย 17 สิงหาคม ขอ...

ไทยรัฐ| เดลินิวส์| มติชน| ผู้จัดการ| กรุงเทพธุรกิจ| คม ชัด ลึก|
The Nation| ข่าวสด| ฐานเศรษฐกิจ| บางกอก โพสต์| สยามกีฬา| โพสต์ทูเดย์
รางวัลพระราชทาน
Metaverse Attarkiah
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนผ่านระบบไลน์ได้ที่
QR Code Line Officials
QR Code Line Officials
เอกสารการเสวนา สรุปประเด็นสำคัญ

โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

Copy Right © โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Tel : 0-7351-1292, 0-7351-5948 Fax : 0-7351-3246
http://www.attarkiah.ac.th, E-mail:webmaster@attarkiah.ac.th
Copy Right © Created by : aliyah-ahmad@hotmail.com
Visitors :