วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนได้เป็นประธานมอบเสื้อผ้าแก่ตัวแทนผู้รับผิดชอบคนยากไร้เพื่อสวมใส่ในวันตรุษอีดิลฟิตรีที่ใกล้จะถึงนี้ โดยโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ร่วมกับมูลนิธิมัรฮามะฮ์

วันที่ :2022-04-23