วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้เปิดการเรียนการสอนในระบบ onsite เต็มรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางผู้บริหารได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยได้ประสานและขอความช่วยเหลือจาก อสม. เพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนและบุคคลอื่นๆที่เข้ามาในโรงเรียน ตามกฎข้อปฏิบัติของสาธารณสุข

วันที่ :2022-05-09