วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ให้การต้อนรับ ท่านสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดร.ชาร์รีฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และคณะ ในโอกาสเข้าพบปะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดเรียนแบบออนไซด์ 100 % พร้อมเยี่ยมชมการการเรียนการสอนของทั้งสองโรงเรียนคือโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ที่มีความพร้อมในการจัดการตามมาตราการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทั้งนี้ได้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดาโต๊ะอูมาร์ ตอยิบ รับฟังความเป็นมาและพัฒนาการของการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

วันที่ :2022-05-17