โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานกับโรงเรียน SIB (Sekolah Indonesia Bangkok) ณ โรงแรมญันนาตี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโครงการ LEARN AND SHARE

วันที่ :2022-07-04