วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้จัดกิจกรรม โครงการวันวรรณกรรมภาษามลายู โดยมีนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานเปิดพิธี โครงการวันวรรณกรรมภาษามลายู HARI SASTERA Kali ke-7 ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยสาระภาษามลายู ภายใต้โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2565

วันที่ :2022-08-09