วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรมสาระภาษาหรับ AP & AEP Program โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานเปิดพิธี จัดโดยสาระภาษาอาหรับ กิจกรรมประกอบด้วย choral speaking อานาซีด และอื่นๆอีกมากมาย และได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี

วันที่ :2022-08-09