วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 การแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย ภายใต้งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันลิเกฮูลู แสดงละคร และอื่นๆอีกมากมาย จัดโดยสาระภาษาไทย

วันที่ :2022-08-10