วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อาจารย์ไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานศาลปกครองจังหวัดยะลา ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมและข้อกฎหมายต่าง ๆ ในเบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวน 200 คน โดยมีคณาจารย์สาระสังคมศึกษาให้ความสะดวกและดูแลงานกิจกรรมในครั้งให้ลุล่วงไปด้วยดี

วันที่ :2023-07-24