ผู้รับใบอนุญาต และคณะครูอาจารย์ โรงเรียนอิสลามจิตตปัญญา ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๑๕ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มอบหมายให้อาจารย์ลูซาน ตอยิบ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นประธาน โดยมีคณะ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนอิสลามจิตตปัญญา ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๗ ท่าน ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน

วันที่ :2023-07-29