โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดาวูดคอนเฟอเรนซ์ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อาจารย์ไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีและให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในงานกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภายในงานกิจกรรมวันภาษาไทยจัดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน 3 กิจรรม ได้แก่ การอ่านทำนองเสนาะ การแต่งกายในวรรณคดี และลิเกฮูลู เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เข้ารอบต่อไปขึ้นโชว์การแสดงบนเวทีในงานมหกรรมวิชาการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566

วันที่ :2023-07-31